Saturday, 13 April 2024

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม)

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดบ้านแหลม

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เดิมมีชื่อว่า “วัดศรีจำปา” เป็นวัดที่สำคัญในจังหวัดสมุทรสงคราม เชื่อกันว่าหากได้มาสักการะปิดทองคำเปลวหลวงพ่อบ้านแหลม แล้วจะช่วยเสริมอำนาจบารมีแก่ชีวิต บังเกิดแต่ความเป็นสิริมงคล คำอธิษฐานขอพรหลวงพ่อบ้านแหลมจะได้สมความปรารถนา นักท่องเที่ยวที่มาถึงจังหวัดสมุทรสงคราม ถ้าไม่ได้มาขอพรวัดเพชรสมุทรวรวิหารก็เหมือนมาไม่ถึงวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ถูกสร้างขึ้นในช่วงรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมีตำนานเล่าว่า ปี พ.ศ. 2307 ชาวบ้านแหลมเขตเมืองเพชรบุรีได้อพยพหนีพม่ามาตั้งบ้านเรือน แถวบริเวณตำบลแม่กลอง เหนือวัดศรีจำปา และชาวบ้านได้เรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านแหลม”

ชาวบ้านแหลม ได้ช่วยกันบูรณะวัดศรีจำปาและเรียกชื่อวัดนี้ใหม่ว่า “วัดบ้านแหลม” ต่อมาวัดบ้านแหลมได้ยกฐานะขึ้นเป็นอาราม หลวง ชั้นวรวิหาร จึงได้รับพระราชทานนามว่า “วัดเพชรสมุทรวรวิหาร”

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดบ้านแหลม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดบ้านแหลม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดบ้านแหลม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดบ้านแหลม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดบ้านแหลม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดบ้านแหลม

ที่อยู่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร


ที่อยู่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร : ตำบล แม่กลอง อำเภอเมือง สมุทรสงคราม 75000


พิกัดแมพ : https://bit.ly/3HYnGy8

เปิดให้เข้า : 06:00 – 17:00 น.

ห้องพักใกล้เคียง : Gajib Bed & Breakfast , เรือนปณาลี รีสอร์ท , จารุณี ริเวอร์วิวว์


อ้างอิง : Wikipedia